Új természetvédelmi terület Kőbányán

Forrás: https://kobanya-kertvaros.hu
Kép: https://hu.wikipedia.org - Vander

Ismét egy újabb természetvédelmi területtel gazdagodott Kőbánya.

A polgármester még tavaly terjesztett be három hasonlóan fontos terület védetté nyilvánításának kérelmét, melyet a Fővároshoz továbbított az Önkormányzat. A Rákos-patak menti vizes élőhelyek közül a “Felsőrákosi tó” néven számontartott kis eldugott állóvíz kapta meg a kitüntető címet.
Páratlan kincs a terület, hiszen hazánkban már csak elvétve található ehhez fogható környezet.
A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő 9/b. ponttal egészül ki:

 

(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területeket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja:)
„9/b. „Felsőrákosi-tó természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Rákos-patak mentén található vizes élőhely rendkívül értékes állatvilágának, többek között a fokozottan védett lápi pócnak (Umbra krameri) a védelme, valamint a terület jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 9/b. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.”