Lezárult a Barcsi Ó-Dráva revitalizáció projekt

Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A 2019. április 9-i zárórendezvénnyel végéhez ért a Somogy megyei Barcsi-Ó-Dráva revitalizációját célzó LIFE pályázat megvalósítása.

A projekt háttere:
Szinte már közhelynek számít, hogy a természet nem ismer országhatárokat. Ez különösen igaz a Dráva régióra, ahol a folyó és az országhatár több tucatszor metszi egymást Magyarország és Horvátország között. Projektünk helyszíne, a Barcsi-Ó-Dráva is az országhatár két oldalán található és mindkét oldalon természetvédelmi oltalom alatt áll, sőt, része a két ország által közösen létrehozott Mura-Dráva-Duna Határon átnyúló Bioszféra Rezervátumnak is.

Közös értékek:
Az egykori Dráva kanyarulat mára holtággá alakult, melyet a parton kemény- és puhafás ligeterdők keskeny sávja szegélyez. A víz, nádasok, bokorfüzesek alkotta mozaik mindkét országban része az EU Natura 2000 hálózatának, ahol a védett fajok közt meg lehet említeni halak közül a szivárványos öklét, a szitakötők közül a lápi acsát, a kétéltűek közül a kis tavibékát, a hüllők közül a lábatlan gyíkot, a madarak közül a cigányrécét is. Védett növények is szép számmal fordulnak elő, a vízben gyakori a sulyom és a tündérfátyol, az erdős élőhelyen előfordul a téli zsurló és a kardos madársisak.

Közös kihívások:
Bár a holtág és környezete gazdag természeti értékekben a természeti tényezők és az emberi tevékenység hatására negatív folyamatokat tapasztaltunk, amelyek aztán életre hívták a közös LIFE pályázatot. Ilyen kihívások a folyamatosan csökkenő vízszint a holtágban, csökkenő talajvízszint a környező ligeterdőkben, de a felhagyott horgászstégek is rontják a természeti környezet állapotát.

 

Amit elvégeztünk:
A fenti problémák megoldására a magyar és horvát partnerek együttműködésével az alábbi főbb beavatkozások valósultak meg.

A holtág vízszintjének stabilizálására egy vízvisszatartó műtárgy, egy küszöb épült. A műtárgy feladata az, hogy megfogja a holtágból a Dráva irányába kifolyó vizeket, ezzel stabilizálja az Ó-Dráva vízszintjét és megakadályozza károsan alacsony vízszintek kialakulását. A küszöb helyszínét a mérnökök úgy határozták meg, hogy a lehető legkisebb műtárgy megépítésével el lehessen érni a megcélzott vízszintet. Ugyanakkor a küszöb szintje úgy került meghatározásra, hogy a drávai árvizek meg tudják haladni és lehetőség szerint alulról is feltölthessék a holtágat.

A nyílt vízfelület fenntartása érdekében egy kisebb kotrás is megvalósult, ennek során 7000 m3 iszap került eltávolításra, amit egy csővezetéken és a Fekete-árkon keresztül kiszivattyúzták a Drávába.

A ligeterdők változatosságának növelése érdekében tölgyes ültevényben őshonos fa és cserjefajokat telepítettünk, tatárjuhart, rezgőnyarat, vadgyümölcsöket.

A használaton kívüli stégek közül mintegy 40-et elbontottunk és a hulladékot elszállítottuk. Helyreállítottunk mintegy 30 stéget, amit a horgászok a jövőben is tudnak majd használni és nem lesz szükség újak építésére. 6 új stég is épült közösségi használatra.

Hogy a szélesebb közönség is megismerkedhessen a projekttel, több csatornát is felhasználtunk arra, hogy minél tágabb körhöz jussanak el az Ó-Dráva természeti értékei és a projekt eredményei. A projekt elején létrehoztuk a www.olddrava.com oldalt, ahol folyamatosan beszámoltunk a pályázati tevékenységek aktuális állásásról. Nemcsak rövid hírekkel lehet itt találkozni, hanem a projekthez kapcsolódó részletes dokumentumok, így például tervek, monitoring jelentések is letölthetőek a szakmai érdeklődők számára. Nyomtatott kiadványok is készültek, egyrészt egy magyar/horvát/angol nyelvű szórólap másrészt egy tematikus újság is, amit 4200 példányban juttatunk el helyi lakosokhoz. Az iskolás korosztály részére egy interaktív foglalkoztató munkafüzet készült, ami a vizes élőhelyek értékeivel és fontosságával ismerteti meg a jövő generációját. Horvát-magyar együttműködésben egy ismeretterjesztő filmen is megörökítettük az elmúlt öt év legfontosabb állomásait.